1
Ý nghĩa thông thường
- Các người bệnh sau điều trị tia xạ vùng đầu mặt cổ có thể gây thiểu dưỡng và dẫn đến hoại tử xương hàm và phần mềm. Phẫu thuật điều trị hoại tử xương hàm và phần mềm là phẫu thuật loại mô và xương hàm hoại tử do tia xạ gây ra.
- Chỉ định:
+ Viêm hoại tử xương hàm do tia xạ.
+ Rò do hoại tử xương hàm sau tia xạ.
+ Viêm hoại tử phần mềm.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Các người bệnh sau điều trị tia xạ vùng đầu mặt cổ có thể gây thiểu dưỡng và dẫn đến hoại tử xương hàm và phần mềm. Phẫu thuật điều trị hoại tử xương hàm và phần mềm là phẫu thuật loại mô và xương hàm hoại tử do tia xạ gây ra.