1
Ý nghĩa thông thường
- Các người bệnh sau điều trị tia xạ vùng đầu cổ có thể gây thiểu dưỡng và dẫn đến hoại tử xương hàm. Phẫu thuật điều trị hoại tử xương hàm là phẫu thuật loại mô viêm và xương hàm hoại tử do tia xạ gây ra.
- Chỉ định:
+ Viêm hoại tử xương hàm do tia xạ.
+ Rò do hoại tử xương hàm sau tia xạ.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Các người bệnh sau điều trị tia xạ vùng đầu cổ có thể gây thiểu dưỡng và dẫn đến hoại tử xương hàm. Phẫu thuật điều trị hoại tử xương hàm là phẫu thuật loại mô viêm và xương hàm hoại tử do tia xạ gây ra.