1
Ý nghĩa thông thường
- Phẫu thuật mở xoang hàm là phẫu thuật mở mặt trước của xoang hàm để lấy các chóp răng và răng ngầm nằm trong xoang là nguyên nhân gây viêm xoang.
- Chỉ định:
+ Viêm xoang hàm mạn tính do răng ngầm.
+ Chóp răng, chân răng hoặc răng lọt vào trong xoang.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Phẫu thuật mở xoang hàm là phẫu thuật mở mặt trước của xoang hàm để lấy các chóp răng và răng ngầm nằm trong xoang là nguyên nhân gây viêm xoang.