1
Ý nghĩa thông thường
Là kỹ thuật điều trị khuyết hổng xương hàm dưới ngay sau khi cắt bỏ bằng ghép vạt xương tự thân không nối mạch.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là kỹ thuật điều trị khuyết hổng xương hàm dưới ngay sau khi cắt bỏ bằng ghép vạt xương tự thân không nối mạch trong khuyết hổng xương hàm dưới sau phẫu thuật cắt bỏ khối u.