1
Ý nghĩa thông thường
Cắt đoạn xương hàm trên là phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ xương hàm trên để điều trị các bệnh lý vùng xương hàm trên. Sau cắt bỏ xương hàm trên để lại khuyết hổng, ảnh hưởng lớn đến chức năng và thẩm mỹ. Vì vậy cần ghép xương tức thì sau cắt bỏ xương hàm trên. Chất liệu ghép là vật liệu thay thế xương có thể là silicon, titanium, sứ, pic …
2
Ý nghĩa chuyên môn
Ghép vật liệu thay thế xương (silicon, titanium, sứ, pic …) tức thì sau cắt bỏ xương hàm trên sau phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ xương hàm trên để điều trị các bệnh lý vùng xương hàm trên.