1
Ý nghĩa thông thường
Là phẫu thuật cắt bớt phần da thừa (có hoặc không có lấy mỡ thừa dưới da), và khâu thẩm mỹ lại nếp mí da mi.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là phẫu thuật thẩm mỹ của ngành nhãn khoa, giúp cắt bớt phần da thừa (có hoặc không có lấy mỡ thừa dưới da) kết hợp khâu thẩm mỹ lại nếp mí da mi. Được chỉ định cho các trường hợp bị sa da mi, sệ mi.