1
Ý nghĩa thông thường
Là kỹ thuật điều trị bằng phẫu thuật đối với những người bệnh bị đa chấn thương vùng hàm mặt nguyên nhân tai nạn giao thông, tai nan lao động ... Đây là kỹ thuật phẫu thuật phức hợp bao gồm điều trị vết thương phần mềm, gãy xương hàm trên, gãy xương hàm dưới …
2
Ý nghĩa chuyên môn
Điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt. Tránh di chứng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng hàm mặt.