1
Ý nghĩa thông thường
- Là kỹ thuật điều trị phục hồi tổn thương mô cứng thân răng bằng GIC với dụng cụ cầm tay.
- GIC (Glass Ionomer cement) là vật liệu phục hồi có ưu điểm bám dính tốt vào men ngà, vì vậy có khả năng tiết kiệm tối đa mô cứng của răng.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Phục hồi tổn thương mô cứng bằng Glass Ionomer cement.