1
Ý nghĩa thông thường
- Răng hoặc chân răng bị kẹt giữa các răng lân cận hoặc cành lên xương hàm dưới.
- Các trường hợp chân răng dị dạng như chân hình dùi trống, các răng nhiều chân cong dính vào nhau...
2
Ý nghĩa chuyên môn
Phẫu thuật nhổ răng có tạo hình xương ổ răng là kỹ thuật nhổ răng khó phải mở xương để lấy răng hoặc chân răng, sau đó có tạo hình xương ổ răng.