1
Ý nghĩa thông thường
- Là kỹ thuật phục hồi một phần mô cứng của thân răng bằng Inlay-Onlay hợp kim Titan đúc. Hợp kim Titan có tính tương hợp sinh học tốt với các mô trong khoang miệng, hệ số giãn nở nhiệt thấp, phục hình chính xác hơn khi đúc nóng chảy ở nhiệt độ cao.
- Chỉ định:
+ Tổn thương mất mô cứng thân răng ở một mặt hay nhiều mặt răng.
+ Nếu tổn thương mô cứng ở 1 đến 2 mặt răng thì làm Inlay.
+ Nếu tổn thương mô cứng từ 3 mặt trở lên thì làm Onlay.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là kỹ thuật phục hồi một phần mô cứng của thân răng bằng Inlay-Onlay hợp kim Titan đúc. Hợp kim Titan có tính tương hợp sinh học tốt với các mô trong khoang miệng, hệ số giãn nở nhiệt thấp, phục hình chính xác hơn khi đúc nóng chảy ở nhiệt độ cao.