1
Ý nghĩa thông thường
Là phương pháp ghép tất cả các lớp giác mạc. Áp dụng cho các bệnh nhân cần ghép giác mạc mà có tổn thương sâu, không thể giữ lại lớp nào của giác mạc.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là một trong các phương pháp ghép giác mạc của nhãn khoa mà tất cả các lớp của phần giác mạc bị tổn thương hay mờ đục được loại bỏ và thay vào đó là giác mạc của người cho trong suốt và khỏe mạnh.