1
Ý nghĩa thông thường
Là kỹ thuật điều trị tổn thương mô quanh răng do viêm. Viêm quanh răng là tình trạng bệnh lý với biểu hiện tiêu xương ổ răng, mất bám dính quanh răng và tạo thành túi lợi bệnh lý, là một trong các nguyên nhân gây mất răng.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là kỹ thuật điều trị tổn thương mô quanh răng do viêm. Viêm quanh răng là tình trạng bệnh lý với biểu hiện tiêu xương ổ răng, mất bám dính quanh răng và tạo thành túi lợi bệnh lý, là một trong các nguyên nhân gây mất răng.