1
Ý nghĩa thông thường
- Phẫu thuật xương nhân tạo và màng sinh học quanh Implant là kỹ thuật tăng cường khối lượng xương quanh Implant để có thể giữ được Implant trong các trường hợp có tiêu xương quanh Implant. -- Chỉ định:
+ Tiêu xương quanh Implant có nguy cơ không bảo tồn được Implant.
+ Tiêu xương quanh Implant ảnh hưởng đến thẩm mỹ của răng được phục hồi.
+ Viêm quanh Implant.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Phẫu thuật xương nhân tạo và màng sinh học quanh Implant là kỹ thuật tăng cường khối lượng xương quanh Implant để có thể giữ được Implant trong các trường hợp có tiêu xương quanh Implant.