1
Ý nghĩa thông thường
Là kỹ thuật di chuyển bó mạch thần kinh răng dưới (trong ống răng dưới) sang bên để làm tăng kích thước xương hữu ích cho việc đặt Implant để phục hình răng.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là kỹ thuật di chuyển bó mạch thần kinh răng dưới sang bên để đặt Implant để phục hình răng.