1
Ý nghĩa thông thường
Tạo hình vành tai là một trong những phẫu thuật tạo hình khó khăn do cấu trúc giải phẫu của vành tai phức tạp nhiều chỗ lồi lõm, sụn vành tai lại có cấu trúc không giống với bất cứ sụn nào trên cơ thể. Độ tuổi để tiến hành tạo hình vành tai trên người bệnh thiểu sản vành tai dựa trên các yếu tố sau :
+ Kích thước của vành tai khi trưởng thành
+ Kích thước của sụn tự thân
+ Những ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ do thiểu sản vành tai.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Tạo hình vành tai là một trong những phẫu thuật tạo hình khó khăn do cấu trúc giải phẫu của vành tai phức tạp nhiều chỗ lồi lõm, sụn vành tai lại có cấu trúc không giống với bất cứ sụn nào trên cơ thể.