1
Ý nghĩa thông thường
Phẫu thuật tạo hình đôi môi là phương pháp thẩm mỹ làm đẹp dành cho môi, được biết đôi môi trái tim và đôi môi dày hiện đang là hai dáng môi điển hình của cái đẹp theo tiêu chuẩn hiện nay.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Phẫu thuật tạo hình đôi môi là phương pháp thẩm mỹ làm đẹp dành cho môi, được biết đôi môi trái tim và đôi môi dày hiện đang là hai dáng môi điển hình của cái đẹp theo tiêu chuẩn hiện nay.