1
Ý nghĩa thông thường
Các sẹo liền tự nhiên hay khâu trực tiếp của vùng này hay để lại kết quả xấu (sẹo lõm, sẹo sẫm màu..), ghép da dầy toàn bộ chỉ được chỉ định hạn chế trong một số trường hợp (mũi sư tử...).
- Vạt da đẩy từ gốc mũi (vạt Rieger) che các khuyết tổ chức đầu mũi có kích thước nhỏ hơn 2,5 cm. Vạt này huy động da từ vùng gốc mũi xuống đầu mũi, nơi cho có thể khâu trực tiếp
- Vạt trán chỉ định tốt nhất cho trường hợp khuyết toàn bộ đầu mũi.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là phẫu thuật chuyển vạt da che các khiếm khuyết vùng chóp mũi do các nguyên nhân khác nhau.