1
Ý nghĩa thông thường
Đường rạch da như trong phẫu thuật cắt bỏ tuyến mang tai, kéo dài về phía dưới trong nếp lằn cổ cho đến nang hoặc miệng lỗ rò. Đường rạch này cho phép bộc lộ, bảo tồn các nhánh dây VII và có thể lấy bỏ được toàn bộ rò.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Phẫu thuật lấy bỏ đường rò khe mang I để khỏi tái phát và tránh gây biến chứng có bộc lộ dây VII.