1
Ý nghĩa thông thường
Phẫu thuật bao gồm cắt sụn giáp, 2 dây thanh, khoảng cạnh thanh môn, bảo tồn xương móng, sụn thanh thiệt, sụn nhẫn, và ít nhất 1 sụn phễu. Phẫu thuật cho phép giữ được các chức năng của thanh quản: nuốt, phát âm, thở qua đường tự nhiên.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn, tái tạo bằng treo nhẫn - móng - thanh thiệt.