1
Ý nghĩa thông thường
Nội soi phế quản ống mềm là một phương pháp hiệu quả để lấy dị vật ra khỏi khí, phế quản.
Chỉ định:
- Dị vật lớn ở khí phế quản.
- Dị vật khí phế quản có nguy cơ chảy máu nhiều.
Chống chỉ định:
- Cột sống cổ không ổn định: dị dạng, viêm khớp, cột sống cổ được cố định
- Suy hô hấp nặng.
- Tình trạng huyết động không ổn định.
- Rối loạn nhịp tim nặng.
- Đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Nội soi phế quản ống mềm là một phương pháp hiệu quả để lấy dị vật ra khỏi khí, phế quản.
Chỉ định:
- Dị vật lớn ở khí phế quản.
- Dị vật khí phế quản có nguy cơ chảy máu nhiều.
Chống chỉ định:
- Cột sống cổ không ổn định: dị dạng, viêm khớp, cột sổng cổ được cố định
- Suy hô hấp nặng.
- Tình trạng huyết động không ổn định.
- Rối loạn nhịp tim nặng.
- Đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim.