1
Ý nghĩa thông thường
Là phương pháp phẫu thuật dùng mỡ tự thân hoặc các hoạt chất tương tự tiêm vào dây thanh để điều trị bệnh lý thanh quản trong trường hợp hai dây thanh khép không kín.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh lý thanh quản trong trường hợp hai dây thanh khép không kín.