1
Ý nghĩa thông thường
Chỉ định:
- Cuốn mũi dưới bị quá phát thường xuyên.
- Không đáp ứng với điều trị nội khoa.
- Thuốc co mạch không còn tác dụng làm co cuốn mũi.
Chống chỉ định:
- Cuốn mũi quá phát vẫn còn đáp ứng tốt với thuốc co mạch.
- Dị hình vách ngăn chạm đến cuốn.
- Đang viêm cấp (xung huyết, xuất tiết hay đang bội nhiễm).
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là 1 thủ thuật nhằm thu nhỏ cuốn mũi dưới bằng đông điện nhằm giải quyết vấn đề lưu thông không khí.