1
Ý nghĩa thông thường
Cuốn mũi dưới quá phát to, co hồi kém với các thuốc co mạch, ảnh hưởng đến thở đường mũi.
Chống chỉ định chung như các can thiệp ngoại khoa khác.
Không có chống chỉ định đặc biệt. Không có tiến hành phẫu thuật cắt bán phần cuốn mũi dưới cho trẻ em. Có khối u ở hốc mũi (K xoang hàm, K vòm).
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là phẫu thuật làm giảm thể tích cuốn mũi dưới nhằm mục đích làm thông đường thở trong trường hợp cuốn quá phát to gây tắc ngạt mũi.