1
Ý nghĩa thông thường
1 ống dẫn được đặt vào trong tim để đo áp lực mao mạch phổi bít từ đó tính áp lực nhĩ trái.
2
Ý nghĩa chuyên môn
1 ống dẫn được đặt vào trong tim để đo áp lực mao mạch phổi bít từ đó tính áp lực nhĩ trái.