1
Ý nghĩa thông thường
Bác sỹ đặt một dây dẫn có điện cực vào buồng tim qua đường tĩnh mạch, dây này nối với một máy tạo nhịp bên ngoài cơ thể. Máy tạo nhịp phát xung động để kích thích quả tim co bóp theo lập trình của bác sỹ.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Bác sỹ đặt một dây dẫn có điện cực vào buồng tim qua đường tĩnh mạch, dây này nối với một máy tạo nhịp bên ngoài cơ thể. Máy tạo nhịp phát xung động để kích thích quả tim co bóp theo lập trình của bác sỹ.