1
Ý nghĩa thông thường
Là kỹ thuật dẫn lưu mủ các ổ áp xe trong gan:
- Ổ áp xe có đường kính 5cm
- Ổ áp xe có đường kính < 5cm đã chọc hút bằng kim 18G tái phát nhiều lần
- Ổ áp xe dọa vỡ.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là kỹ thuật dẫn lưu mủ các ổ áp xe trong gan dưới sự quan sát và hướng dẫn của siêu âm.