1
Ý nghĩa thông thường
Soi màng phổi là đưa vào khoang màng phổi một ống soi cứng hoặc mềm để khảo sát tình trạng của khoang màng phổi (màng phổi lá thành, lá tạng, cơ hoành). Kỹ thuật này vừa cho phép quan sát tổn thương, lấy bệnh phẩm chẩn đoán đồng thời cũng qua đó để điều trị (cắt dây dính, bơm thuốc điều trị…).
2
Ý nghĩa chuyên môn
Soi màng phổi vừa giúp cho chẩn đoán vừa giúp cho điều trị mà các thăm dò nội khoa khác không kết quả.