1
Ý nghĩa thông thường
Sử dụng Botulinum Toxin A (Dysport, Botox...) để điều trị các rối loạn trương lực cơ sau các bệnh lý tổn thương thần kinh.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Sử dụng Botulinum Toxin A (Dysport, Botox...) để điều trị các rối loạn trương lực cơ sau các bệnh lý tổn thương thần kinh