1
Ý nghĩa thông thường
- Là trạng thái trong đó các cơn động kinh xuất hiện liên tiếp liền nhau mà trong giai đoạn giữa các cơn vẫn tồn tại các triệu chứng thần kinh và/hoặc rối loạn ý thức; hoặc một cơn động kinh kéo dài quá lâu gây nên một bệnh cảnh lâm sàng nặng nề.
- Là tình trạng kéo dài một hoạt động động kinh từ 30 phút trở lên với các triệu chứng khác nhau do các quá trình giải phẫu, sinh lý bệnh và nguyên nhân rất đa dạng
- Nguyên tắc điều trị phải cắt cơn được trước 90 phút.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Điều trị cắt cơn trước 90 phút, hạn chế tối đa việc tổn thương vĩnh viễn hệ thần kinh, chấn thương, rối loạn chuyển hóa…