1
Ý nghĩa thông thường
Gồm có 2 chỉ định chính: chẩn đoán và điều trị:
+ Chẩn đoán:
 - Nhiễm khuẩn thần kinh: viêm màng não do virus, vi khuẩn, nấm, viêm não.
 - Chẩn đoán xuất huyết dưới nhện.
 - Chẩn đoán một số tình trạng viêm hệ thống: Xơ cứng rải rác, Guillain-Barre, bệnh Devic, neurosarcoidosis.
 - Chẩn đoán khối u màng não.
 - Chẩn đoán một số rối loạn chuyển hóa
+ Điều trị:
 - Một số thủ thuật đòi hỏi vô cảm vùng dưới cơ thể.
 - Điều trị kháng sinh hoặc hóa chất.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Giá trị chẩn đoán và điều trị 1 số bệnh lý thần kinh:
+ Chẩn đoán:
 - Nhiễm khuẩn thần kinh: viêm màng não do virus, vi khuẩn, nấm, viêm não.
 - Chẩn đoán xuất huyết dưới nhện.
 - Chẩn đoán một số tình trạng viêm hệ thống: Xơ cứng rải rác, Guillain-Barre, bệnh Devic, neurosarcoidosis.
 - Chấn đoán khối u màng não.
 - Chẩn đoán một số rối loạn chuyển hóa
+ Điều trị:
 - Một số thủ thuật đòi hỏi vô cảm vùng dưới cơ thể.
 - Điều trị kháng sinh hoặc hóa chất.