1
Ý nghĩa thông thường
Siêu âm bán phần trước là phương pháp chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa, sử dụng sóng siêu âm để đánh giá độ dày của giác mạc, độ sâu của tiền phòng, cũng như tình trạng mống mắt, thủy tinh thể.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Siêu âm bán phần trước nhằm phát hiện sớm các bệnh tại bán phần trước như đục thủy tinh thể, xẹp tiền phòng, đứt chân mống mắt, …