1
Ý nghĩa thông thường
Là phương pháp chụp ảnh đáy mắt không tiêm thuốc cản quang để đánh giá tình trạng mạch máu võng mạc của bệnh nhân, giúp chẩn đoán các bệnh lý đáy mắt như bệnh võng mạc đái tháo đường, xuất huyết võng mạc, các bất thường về cấu trúc mạch máu, gai thị, hoàng điểm, ...
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là phương pháp chụp ảnh đáy mắt không tiêm thuốc cản quang để đánh giá tình trạng mạch máu võng mạc của bệnh nhân, giúp chẩn đoán các bệnh lý đáy mắt như bệnh võng mạc đái tháo đường, xuất huyết võng mạc, các bất thường về cấu trúc mạch máu, gai thị, hoàng điểm, ......