1
Ý nghĩa thông thường
Là phẫu thuật tách các vị trí dính của kết mạc nhãn cầu và kết mạc mi (hình thành sau khi bệnh nhân bị viêm kết giác mạc, đau mắt hột, …), sau đó tiến hành ghép kết mạc tự thân hoặc màng ối để giảm tái phát và đảm bảo chức năng sinh học của kết mạc.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là một loại phẫu thuật nhãn khoa, được chỉ định cho các bệnh nhân bị dính kết mạc nhãn cầu vào kết mạc mi (hình thành sau khi bệnh nhân bị viêm kết giác mạc, đau mắt hột, …), sau đó tiến hành ghép kết mạc tự thân hoặc màng ối để giảm tái phát và đảm bảo chức năng sinh học của kết mạc.