1
Ý nghĩa thông thường
Là phẫu thuật cắt mộng kết hợp ghép kết mạc tự thân. Bác sỹ phẫu thuật thực hiện bóc tách và loại bỏ mộng thịt ra khỏi bề mặt nhãn cầu và sử dụng một mảnh kết mạc rời lấy từ kết mạc nhãn cầu phía thái dương trên để ghép với kết mạc ở vị trí vừa cắt bỏ mộng thịt. Trong trường hợp không thực hiện ghép kết mạc tự thân/màng ối bằng phương pháp thông thường thì bác sỹ sẽ sử dụng keo dán sinh học chuyên dụng.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là một loại phẫu thuật nhãn khoa, được chỉ định cho các bệnh nhân có mộng thịt (thường từ độ II trở lên) để thực hiện cắt bỏ mộng, đồng thời ghép kết mạc tự thân/màng ối và có thể sử dụng keo dán sinh học để ghép.