1
Ý nghĩa thông thường
Các bệnh nhân bị sẹo giác mạc thường không hài lòng về mặt thẩm mỹ, do vậy có thể thực hiện nhuộm giác mạc có màu tương tự màu của mống mắt để tăng tính thẩm mỹ cho bệnh nhân.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Các bệnh nhân bị sẹo giác mạc thường không hài lòng về mặt thẩm mỹ, do vậy có thể thực hiện nhuộm giác mạc có màu tương tự màu của mống mắt để tăng tính thẩm mỹ cho bệnh nhân.