1
Ý nghĩa thông thường
Khâu vết thương giác mạc là bước cấp cứu ban đầu quan trọng nhằm đóng kín vết thương, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Xử trí tốt vết thương giác mạc tạo điều kiện thuận lợi cho các bước xử trí tiếp theo đồng thời có thể hạn chế được các biến chứng cho mắt chấn thương cũng như mắt lành.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là một phẫu thuật trong nhãn khoa, với mục đích để đóng kín giác mạc, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, giảm bớt sẹo sau khi lành vết thương.