2.479.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói xét...
2.879.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói XN bao...
1.119.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
2.429.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
2.829.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói xét...
889.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói xét...
1.099.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói xét...
0 đ -100%

***Địa điểm áp dụng: + Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội +...
2.979.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội; Phòng khám đa...
164.500 đ -62%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội; Phòng khám đa...
8.419.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội. - Thời gian ưu...
6.529.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, 42-44 Nghĩa Dũng - Thời gian ưu đãi: Từ 15/9 đến...
7.089.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội. - Thời gian ưu...
5.739.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, 42-44 Nghĩa Dũng - Thời gian ưu đãi: Từ 15/9 đến...
4.519.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội. - Thời gian ưu...
3.099.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, 42-44 Nghĩa Dũng - Thời gian ưu đãi: Từ 15/9 đến...
3.609.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội - Thời gian ưu...
2.179.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, 42-44 Nghĩa Dũng, Phòng khám đa khoa MEDLATEC 99...
1.839.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Đà Nẵng - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
1.709.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Huế - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
2.139.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Đà Nẵng - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
2.009.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Huế - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
859.000 đ -11%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Đà Nẵng - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
779.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Huế - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
1.029.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Đà Nẵng - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
949.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Huế - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
1.709.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Đà Nẵng - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
1.579.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Huế - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
2.009.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Đà Nẵng - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
1.889.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Huế - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
699.000 đ -11%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Đà Nẵng - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
609.000 đ -11%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Huế - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
869.000 đ -11%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Đà Nẵng - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
779.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC Huế - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
589.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC ĐÀ NẴNG - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
529.000 đ -6%

- Địa điểm áp dụng: MEDLATEC HUẾ - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 đến 31/12/2020 ***Gói khám bao...
0 đ -100%

PKĐK MEDLATEC Tây Hồ (số 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội) triển khai chương trình "Siêu âm tuyến giáp...
2.979.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Đà Nẵng. - Thời gian ưu đãi: Từ 15/7 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
2.829.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Huế. - Thời gian ưu đãi: Từ 20/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
2.029.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại TP Hồ Chí Minh. - Thời gian ưu đãi: Từ 20/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa...
2.029.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Đà Nẵng. - Thời gian ưu đãi: Từ 20/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
1.899.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Huế. - Thời gian ưu đãi: Từ 20/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
1.569.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại TP Hồ Chí Minh - Thời gian ưu đãi: Từ 20/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói...
1.459.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Đà Nẵng. - Thời gian ưu đãi: Từ 20/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
1.389.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Huế - Thời gian ưu đãi: Từ 20/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
4.730.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: tại BVĐK MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng, PKĐK MEDLATEC 99 Trích Sài - Thời gian ưu...
3.499.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: tại BVĐK MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng, PKĐK MEDLATEC 99 Trích Sài - Thời gian ưu...
4.649.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: tại BVĐK MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng, PKĐK MEDLATEC 99 Trích Sài - Thời gian ưu...
3.409.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: tại BVĐK MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng, PKĐK MEDLATEC 99 Trích Sài - Thời gian ưu...
2.479.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện và Phòng khám thuộc MEDLATEC Hà Nội - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 -...
2.849.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện và Phòng khám thuộc MEDLATEC Hà Nội - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 -...
2.479.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: - Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện và Phòng khám thuộc MEDLATEC Hà Nội - Thời...
2.849.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện và Phòng khám thuộc MEDLATEC Hà Nội - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 -...
2.809.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện và Phòng khám thuộc MEDLATEC Hà Nội - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 -...
2.219.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện và Phòng khám thuộc MEDLATEC Hà Nội - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 -...
1.879.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện và Phòng khám thuộc MEDLATEC Hà Nội - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 -...
1.659.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện và Phòng khám thuộc MEDLATEC Hà Nội - Thời gian ưu đãi: Từ 5/8 -...
5.539.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện MEDLATEC 42 - 44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội và Phòng khám Đa...
6.890.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện MEDLATEC 42 - 44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội và Phòng khám Đa...
3.109.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện MEDLATEC 42 - 44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội - Thời gian ưu đãi:...
1.529.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện MEDLATEC 42 - 44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội và Phòng khám Đa...
2.939.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện MEDLATEC 42 - 44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội - Thời gian ưu đãi:...
1.349.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bệnh viện MEDLATEC 42 - 44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội - Thời gian ưu đãi:...
1.179.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: tại Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc...
2.589.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Hà Nội, Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 12/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa...
4.899.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: Tại Hà Nội, Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 26/6 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa...
4.729.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: Tại Hà Nội - Thời gian ưu đãi: Từ 26/6 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
4.349.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: Tại Hà Nội, Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 12/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa...
4.549.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: Tại Hà Nội, Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 12/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa...
4.899.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: Tại Hà Nội, Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 12/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa...
5.099.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: Tại Hà Nội, Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 12/8 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa...
1.319.000 đ -12%

+ Địa điểm áp dụng: Hà Nội, Bắc Ninh + Thời gian áp dụng: 12/08 - 31/12/2020 ***Danh mục xét...
1.409.000 đ -12%

+ Địa điểm áp dụng: Hà Nội, Bắc Ninh + Thời gian áp dụng: 12/08 - 31/12/2020 ***Ý nghĩa gói...
1.649.000 đ %

+ Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện, Phòng khám MEDLATEC và Dịch vụ tại nhà trên 43 Tỉnh/ TP...
3.579.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình,...
3.559.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Vĩnh Phúc, Thanh Hóa. - Thời gian ưu đãi: Từ 15/7 - 31/12/2020. ***Ý...
3.629.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Hà Nội, Bắc Ninh. - Thời gian ưu đãi: Từ 15/7 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa...
2.469.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình,...
2.449.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Vĩnh Phúc, Thanh Hóa. - Thời gian ưu đãi: Từ 15/7 - 31/12/2020. ***Ý...
779.000 đ -6%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình,...
759.000 đ -6%

- Địa điểm áp dụng: Tại Vĩnh Phúc, Thanh Hóa. - Thời gian ưu đãi: Từ 15/7 - 31/12/2020. ***Ý...
839.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: Tại Hà Nội và Bắc Ninh. - Thời gian ưu đãi: Từ 15/7 - 31/12/2020. ***Ý...
4.559.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: Tại Hà Nội và Bắc Ninh. - Thời gian ưu đãi: Từ 26/6 - 31/12/2020. ***Ý...
4.589.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: Tại Hà Nội và Bắc Ninh. - Thời gian ưu đãi: Từ 26/6 - 31/12/2020. ***Ý...
2.789.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: Tại Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 10/03 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
1.329.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: tại Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 10/03 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
2.909.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: tại Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 10/03 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
1.189.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: tại Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 10/03 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
759.000 đ -5%

- Địa điểm áp dụng: tại Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 26/06 - 31/12/2020. ***Ý nghĩa gói xét...
5.999.000 đ %

+ Thời gian áp dụng: 20/6 - 31/12/2020 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện, Phòng khám và...
3.999.000 đ %

+ Thời gian áp dụng: 20/6 - 31/12/2020 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện, Phòng khám và...
207.000 đ -20%

Đánh giá sự phát triển của thai, hình thái học thai, tình trạng rau, ối.
447.000 đ -20%

Đánh giá sự phát triển của thai, hình thái học thai, tình trạng rau, ối.
263.000 đ -20%

Đánh giá sự phát triển của thai, hình thái học thai, tình trạng rau, ối.
135.000 đ -20%

Đánh giá sự phát triển của thai, hình thái học thai, tình trạng rau, ối.
2.509.000 đ -20%

Cột sống cổ còn được coi là bộ não thứ 2 của con người bởi vì tất cả các tổ chức thần kinh chi phối...
2.509.000 đ -20%

Đau cột sống thắt lưng hay đau xương vùng thắt lưng ẩn chứa nhiều nguy cơ biến chứng nguy hiểm mà...
2.639.000 đ -20%

Cơn đau đầu âm ỉ kéo dài luôn "làm phiền bạn", khiến bạn cảm thấy mệt mỏi chán nản, lo lắng và ảnh...
2.619.000 đ -20%

+ Thời gian áp dụng: 27/3 - 31/12/2020 + Địa điểm áp dụng: Xét nghiệm tại nhà tại Hà Nội và Bắc...
1.469.000 đ -5%

+ Thời gian áp dụng: 27/3 - 31/12/2020 + Địa điểm áp dụng: Xét nghiệm tại nhà tại Hà Nội và Bắc...
499.000 đ %

+ Thời gian áp dụng: 3/3 - 31/12/2020 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện, Phòng khám và tại...
399.000 đ %

+ Thời gian áp dụng: 3/3 - 31/12/2020 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện, Phòng khám và tại...
2.749.000 đ -15%

- Thời gian ưu đãi: Từ 10/03/2020 - 31/12/2020. - Địa điểm áp dụng: Tại các tỉnh thành miền Bắc:...
1.269.000 đ -11%

- Thời gian ưu đãi: Từ 10/03/2020 - 31/12/2020. - Địa điểm áp dụng: Tại các tỉnh thành phía Bắc:...
2.869.000 đ -15%

- Thời gian ưu đãi: Từ 10/03/2020 - 31/12/2020. - Địa điểm áp dụng: Tại các tỉnh thành phía Bắc:...
1.139.000 đ -10%

- Thời gian ưu đãi: Từ 10/03/2020 - 31/12/2020. - Địa điểm áp dụng: Tại các tỉnh thành phía Bắc:...
699.000 đ -6%

- Thời gian ưu đãi: Từ 10/03/2020 - 31/12/2020. - Địa điểm áp dụng: Tại các tỉnh thành phía Bắc:...
3.079.000 đ -20%

***Ý nghĩa gói khám: Nghe tim, phổi, tư vấn kết quả nội khoa; Khám, tư vấn kết quả sản phụ...
3.899.000 đ -20%

* Ý nghĩa gói khám: Nghe tim, phổi, tư vấn kết quả nội khoa; Phát hiện một số bệnh phụ...
2.049.000 đ -20%

***Ý nghĩa gói khám: Khám, tư vấn các dịch vụ sản phụ khoa; Đánh giá tình trạng thiếu máu thiếu...
2.199.000 đ -20%

* Ý nghĩa gói khám: Khám, tư vấn các dịch vụ sản phụ khoa; Đánh giá tình trạng thiếu máu thiếu...
2.809.000 đ -20%

* Ý nghĩa gói khám: Nghe tim, phổi, tư vấn kết quả nội khoa; Phát hiện một số bệnh nam...
1.439.000 đ -20%

* Ý nghĩa gói khám: Phát hiện một số bệnh nam khoa; Đánh giá tình trạng thiếu máu thiếu sắt, sàng...
2.539.000 đ -20%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC - Thời gian áp dụng: 01/01 - 31/12/2020 *** Ý...
549.000 đ -14%

Xét nghiệm tổng phân tích máu 32CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, các bệnh viêm nhiễm, các bệnh về...
459.000 đ -15%

Xét nghiệm tổng phân tích máu 32CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, các bệnh viêm nhiễm, các bệnh về...
569.000 đ -14%

Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu 32CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, bất thường về máu trong...
2.349.000 đ -15%

Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu 32CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, bất thường về máu trong...
2.239.000 đ -15%

Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (đánh giá tình trạng thiếu máu và các bệnh về máu), nhóm máu, ...
149.000 đ -17%

- Địa điểm áp dụng: Các tỉnh thành miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình,...
1.199.000 đ -15%

Khám thai, siêu âm thai 4D, xét nghiệm tổng phân tích máu 32CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, các...
659.000 đ -15%

Khám thai, siêu âm thai 4D, Nghiệm pháp dung nạp đường (sàng lọc bệnh lý tiểu đường thai kỳ), tổng...
949.000 đ -15%

Khám thai, siêu âm thai 4D, xét nghiệm tổng phân tích máu 32CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, các...
929.000 đ -15%

Khám chuyên khoa Sản, siêu âm thai 4D, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu 32CS (đánh giá tình...
2.719.000 đ -15%

Khám chuyên khoa Sản, siêu âm thai 4D, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu 32CS (đánh giá tình...
2.599.000 đ -15%

Khám thai, Siêu âm thai 4D, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (đánh giá tình trạng thiếu máu và...
399.000 đ -16%

Khám chuyên khoa Sản, siêu âm đầu dò âm đạo (xác định thai về buồng tử cung làm tổ hay chưa), xét...
2.259.000 đ -12%

- Khám lâm sàng chuyên khoa nội tổng quát - Siêu âm sàng lọc các bệnh thường gặp ở nữ giới: +...
2.359.000 đ -8%

- Địa điểm áp dụng: Các tỉnh thành miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình,...
1.669.000 đ -12%

+ Thời gian áp dụng: 01/01 - 31/12/2020 + Địa điểm áp dụng: Hà Nội ***Danh mục xét nghiệm trong...
1.969.000 đ -12%

- Khám lâm sàng chuyên khoa nội tổng quát - Siêu âm tuyến giáp (Phát hiện nang tuyến giáp, nhân...
2.369.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: Các tỉnh thành miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình,...
1.769.000 đ -12%

+ Thời gian áp dụng: 01/01 - 31/12/2020 + Địa điểm áp dụng: Hà Nội ***Ý nghĩa gói dịch vụ: -...
2.139.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: tại Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc...

Tỉnh/thành phố

Độ tuổi

Lọc theo giá gói khám

Giới tính

k