1
Ý nghĩa chuyên môn
Giúp chẩn đoán hình thái thai nhi, góp phần sàng lọc dị tật.
2
Ý nghĩa thông thường