1
Ý nghĩa chuyên môn
- Prolactin là một hormon được thùy trước tuyến yên tiết ra. Chức năng sinh lý chính của hormon này là chi phối sự phát triển của mô vú và kích thích và duy trì khả năng tạo sữa ờ phụ nữ. - Trong thời gian mang thai, nồng độ prolactin tăng lên do ảnh hưởng của sự tăng sản sinh estrogen và progesterone. Tăng prolactin máu (ở nam và nữ giới) là nguyên nhân chính dẫn đến rối loạn khả năng sinh sản. - Định lượng prolactin được sử dụng trong chẩn đoán những chu kỳ không rụng trứng, tình trạng vô kinh do tăng prolactin huyết và tăng tiết sữa, chứng vú to ở nam giới và vô tinh trùng. Định lượng prolactin cũng cần thiết khi có nghi ngờ ung thư vú và khối u ở tuyến yên.
2
Ý nghĩa thông thường
Trong thời gian mang thai, nồng độ prolactin tăng lên do ảnh hưởng của sự tăng sản sinh estrogen và progesterone. Tăng prolactin máu (ở nam và nữ giới) là nguyên nhân chính dẫn đến rối loạn khả năng sinh sản. Định lượng prolactin được sử dụng trong chẩn đoán những chu kỳ không rụng trứng, tình trạng vô kinh do tăng prolactin huyết và tăng tiết sữa, chứng vú to ở nam giới và vô tinh trùng. Định lượng prolactin cũng cần thiết khi có nghi ngờ ung thư vú và khối u ở tuyến yên.