1
Ý nghĩa chuyên môn
- CYFRA 21-1 (cytokeratin 19) là một cytokeratin nhỏ nhất trong các cytokeratin và là các yếu tố cấu trúc cơ bản của bộ khung tế bào biểu mô, gồm cả các tế bào biểu mô phế quản. - CYFRA 21-1 tăng trong: + Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (có giá trị nhất). + Ung thư bàng quang xâm lấn cơ. + Các bệnh phổi lành tính, bệnh gan lành tính và suy thận.
2
Ý nghĩa thông thường
CYFRA 21-1 tăng trong: + Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (có giá trị nhất). + Ung thư bàng quang xâm lấn cơ. + Các bệnh phổi lành tính, bệnh gan lành tính và suy thận.