1
Ý nghĩa chuyên môn
- NSE là một dấu ấn ung thư có bản chất enzyme, đặc hiệu cho ung thư phổi tế bào nhỏ và u nguyên bào thần kinh. -Tăng trong ung thư phổi tế bào nhỏ, u nguyên bào thần kinh, u tế bào APUD (Amine Precursor Uptake Decarboxylation), các khối u não như u thần kinh đệm, u màng não, u xơ thần kinh - Tăng trong bệnh lành tính: viêm màng não, thiếu máu não, nhồi máu não, tụ máu não… - Chú ý: mẫu bệnh phẩm huyết tán làm nồng độ NSE tăng rất cao vì hồng cầu chứa NSE.
2
Ý nghĩa thông thường
-Tăng trong ung thư phổi tế bào nhỏ, u nguyên bào thần kinh, u tế bào APUD (Amine Precursor Uptake Decarboxylation), các khối u não như u thần kinh đệm, u màng não, u xơ thần kinh. - Tăng trong bệnh lành tính: viêm màng não, thiếu máu não, nhồi máu não, tụ máu não… - Chú ý: mẫu huyết tán có thể làm nồng độ NSE tăng rất cao vì hồng cầu chứa NSE.