1
Ý nghĩa chuyên môn
- Kháng nguyên ung thư 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9 [CA 19-9]) là một kháng nguyên nhóm máu Lewis đã bị biến đổi và được thấy tăng cao ở các bệnh nhân có khối u đường tiêu hóa. CA 19-9 chủ yếu tăng trong: + Ung thư tụy. + Ung thư đường mật. + Ung thư dạ dày. + Ung thư đại trực tràng. + Ung thư túi mật. + Bệnh lành tính: viêm túi mật, sỏi ống mật chủ, xơ gan, viêm gan, viêm tụy. - Chú ý: người có kháng nguyên nhóm máu Lewis a-b sẽ không tổng hợp được CA 19-9 (3-7% dân số).
2
Ý nghĩa thông thường
- CA19-9 tăng trong: + Ung thư tụy. + Ung thư đường mật. + Ung thư dạ dày. + Ung thư đại trực tràng. + Ung thư túi mật. + Bệnh lành tính: viêm túi mật, sỏi ống mật chủ, xơ gan, viêm gan, viêm tụy. - Chú ý: người có kháng nguyên nhóm máu Lewis a-b sẽ không tổng hợp được CA 19-9 (3-7% dân số).