1
Ý nghĩa chuyên môn
- Folate (hay acid Folic) là vitamin cần thiết cho quá trình tái tạo và duy trì tăng trưởng của mọi tế bào. - Folate sử dụng trong chẩn đoán nguyên nhân thiếu máu. Thiếu vitamin B12 hoặc folate đều có thể gây thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ.
2
Ý nghĩa thông thường
Chẩn đoán nguyên nhân thiếu máu. Thiếu vitamin B12 hoặc folate đều có thể gây thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ.