1
Ý nghĩa chuyên môn
- Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (Human Immunodeficiency Virus [HIV]) gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. - Xét nghiệm HIVAb phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong huyết thanh và huyết tương nhằm sàng lọc virus HIV trong cộng đồng.
2
Ý nghĩa thông thường
Phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong huyết thanh và huyết tương nhằm sàng lọc virus HIV trong cộng đồng.