1
Ý nghĩa chuyên môn
- Bệnh giang mai được gây ra do vi khuẩn lây nhiễm bẩm sinh hay qua quan hệ tình dục. - Xét nghiệm Syphilis test phát hiện và định tính kháng thể kháng xoắn khuẩn giang mai (Treponema pallidum) trong huyết thanh/huyết tương người.
2
Ý nghĩa thông thường
Phát hiện và định tính kháng thể kháng xoắn khuẩn giang mai (Treponema pallidum) trong huyết thanh/huyết tương người.