1
Ý nghĩa chuyên môn
HBV ( Hepatitis B virus) Là virus gây nên bệnh viêm gan B, bệnh lây truyền qua đường máu, tình dục và mẹ truyền cho con. - xét nghiệm HBsAg Cobas tìm kháng nguyên bề mặt của HBV đóng Vai trò khẳng định nhiễm virus viêm gan B.
2
Ý nghĩa thông thường
Là kháng nguyên bề mặt của HBV đóng vai trò khẳng định nhiễm virus viêm gan B.