1
Ý nghĩa chuyên môn
- Cặn nước tiểu là những thành phần hữu hình trong nước tiểu như: hồng cầu, bạch cầu, tế bào biểu mô, các loại trụ hình, tinh thể,… - Xét nghiệm cặn nước tiểu dùng để phát hiện các tế bào, trụ niệu, tinh thể niệu trong bệnh sỏi đường tiết niệu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu…
2
Ý nghĩa thông thường
Phát hiện các tế bào, trụ niệu, tinh thể niệu trong bệnh sỏi đường tiết niệu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu…