1
Ý nghĩa chuyên môn
2
Ý nghĩa thông thường
- Giảm trong thiểu năng tuyến cận giáp, thiếu vitamin D, còi xương, thưa xương, loãng xương, các bệnh về thận, viêm tụy cấp, tăng phosphat máu, các bệnh cấp tính nhiễm khuẩn Gram âm…