1
Ý nghĩa chuyên môn
- Sắt có chức năng vận chuyển oxy tới các mô và tham gia gián tiếp vào quá trình vận chuyển ngược CO2 từ các mô về phổi. - Tăng trong thiếu máu do tan máu, thiếu máu Biermer, hội chứng nhiễm sắt huyết tố (Hemochromatosis), viêm gan cấp tính, xơ gan, các bệnh Hodgkin, sarcom lưới… - Giảm trong thiếu máu nhược sắc thiếu sắt do bị mất máu, một số bệnh nhiễm khuẩn, ung thư, bệnh chất tạo keo.
2
Ý nghĩa thông thường
- Tăng trong thiếu máu do tan máu, thiếu máu Biermer, hội chứng nhiễm sắt huyết tố (Hemochromatosis), viêm gan cấp tính, xơ gan, các bệnh Hodgkin, bệnh thalassemia, sarcom lưới… - Giảm trong thiếu máu nhược sắc thiếu sắt do bị mất máu, một số bệnh nhiễm khuẩn, ung thư, bệnh chất tạo keo.