1
Ý nghĩa chuyên môn
- Khi lượng albumin nước tiểu khoảng 20 - 200 mg/L được gọi là microalbumin.  - Microalbumin niệu có giá trị theo dõi biến chứng thận sớm ở những bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp.
2
Ý nghĩa thông thường
Khi lượng albumin nước tiểu khoảng 20 - 200 mg/L được gọi là microalbumin. Microalbumin niệu có giá trị theo dõi biến chứng thận sớm ở những bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp.